Open Poortje

Logo Raket Module

RAKET, hoe en wat?

Deze Quiz wordt georganiseerd ten voordele van Het Open Poortje - Schilde en meer specifiek voor het Raket project.

Wat houdt dit Raket project nu juist in?
Kinderen, die gedragsproblemen vertonen in de klas en op school, betekenen een ‘kost’ voor de school en de gemeenschap in zijn geheel. Deze kinderen lopen het risico ook op andere ontwikkelingsdomeinen problemen te vertonen. Zij lopen meer kans om te falen op school, betrokken te raken bij delinquentie en druggebruik.

Aangezien er een leerplicht is –voor de meeste ouders betekent dit een schoolplicht- bevindt de school zich in een positie dat ze veel invloed heeft of kan hebben op kinderen tijdens die jaren dat ze ook het meest beïnvloedbaar zijn. Programma’s die vertrekken van op de school hebben het potentieel om zeer effectief te zijn in de preventie van gedragsproblemen bij kinderen. Het RAKET-programma is zo’n programma.

RAKET is de Vlaamse aangepaste versie van LIFT.  LIFT staat voor “Linking the Interests of Families and Teachers” of het verbinden van de belangen van gezinnen en leerkrachten. Het is een preventieprogramma met als doel het voorkomen van de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen. Het werd ontwikkeld door de onderzoeksgroep rond Gerald Patterson in het Oregon Social Learning Center (OSLC) in de Verenigde Staten.

Het oorspronkelijke programma is ontwikkeld voor het eerste en vijfde leerjaar van de lagere school. Deze bewerking is echter bedoeld om gebruikt te worden in de derde kleuterklas. Zowel deze bewerking als de oorspronkelijke programma’s hebben de bedoeling zich te richten op overgangsleeftijden (van kleuterschool naar lagere school en van lagere school naar de middenschool). Het RAKET-programma is ontwikkeld om de verschillende settings of omgevingen in een kinderleven te betrekken, meer bepaald het gezin en de school, vooral dan op de terreinen van de ouder-kind-relatie en de relatie met leeftijdsgenoten. Daarom is het ook belangrijk dat de verschillende RAKET-onderdelen tegelijkertijd worden gebruikt en uitgevoerd.

 

Logo Open Poortje